qaqqıldamaq

qaqqıldamaq
f.
1. Çığırma, qaqqıltı salmaq (toyuq və quşlar haqqında).
2. Bərkdən gülmək, qəhqəhə ilə gülmək. Övci-fəzadə görərək boynunu; Səhnədə qaqqıldayıram indi mən. M. Ə. S.. Zəhra xanım əllərini bir-birinə vurub qaqqıldadı. A. Ş.. Muradlı onun üzünə baxıb qeyri-adi halda qaqqıldadı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qaqqıldama — «Qaqqıldamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qağala — (Şəki) balaca saxsı qab. – Qağala:n içində duz var Qağala çalmax (Tərtər) – qaqqıldamaq. – Töüx əzzəl qağala çalır, soηra yumurtduyur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qağanax — çalmax: (Bərdə) qaqqıldamaq. – Tö:üx yumurta gətirəndə qağanax çalır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • saylamax — (Oğuz) qaqqıldamaq. – Çil toyux saylıyır, yumurtası var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kişnəmək — f. 1. Kişnərti səsi çıxarmaq. Buralardan yüyür, tez ötüş barı; İlxının kişnəyir ayğır atları. A. S.. Kor at sahibinə yanaşıb qəmgin və titrək səslə ucadan kişnədi. M. Hüs.. // məc. At kimi səs çıxarmaq, qaqqıldamaq. 2. məc. Uğultu səsi çıxarmaq;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaqqana(q) — is. Qaqqıltı. Pilləkəni titrətdi muştuluqçu qonşu qızın qaqqanası. R. R.. Qaqqanaq çalmaq – 1) qaqqıldamaq. Araba silkinər və cırıldayar, toyuqcücə qaqqanaq çalıb qaqqıldaşmağa başla yardı. H. Sarabski; 2) qaqqıltı (qəhqəhə) ilə gülmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaqqıldaşmaq — qarş. 1. Hamı birdən qaqqıldamaq. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz; Qaqqıldaşa qaqqıldaşa z. durnalar? Q. Z.. Kəkilli durnalar hey qatar qatar; Qaqqıldaşıb keçir, açılmış bahar. R. R.. 2. Qəhqəhə ilə gülmək, bir birinə qoşulub bərkdən gülmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”